02122020

Dokumenty potrzebne do sporzadzenia aktu notarialnego

Data: 2013-07-11

Każdy, kto sprzedawał swój, dom, czy działkę budowlaną, doskonale wie, iż bez pomocy notariusza nie można tego dokonać, ponieważ jest to osoba powołana przez ministra sprawiedliwości do dokonania czynności, którym strony pragną nadać formę notarialną, a mianowicie to notariusz sporządza akt notarialny kupna-sprzedaży, a zatem dba o bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Gdzie można sporządzić akt notarialny sprzedaży domu?

tutaj jest jednym z wielu miejsc, gdzie powołane w tym celu osoby dokonują takich czynności notarialnych jak: sporządzanie aktów notarialnych dotyczących umów sprzedaży, darowizny lub zamiany oraz akty typu testamenty,hipotek , protokoły, pełnomocnictwa, a także czynności polegające na poświadczeniu własnoręczności podpisu.

Jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego?

Aby sporządzić taki akt notarialny u notariusza, należy przedtem skontaktować się z kancelaria i dokładnie dowiedzieć się jakie dokumenty powinno się przynieść na umówione spotkanie. Każde sporządzenie aktu notarialnego wymaga innych dokumentów, a mianowicie do sporządzenia umowy sprzedaży działki budowlanej, nieruchomości potrzebny jest dokument wskazujący na podstawę nabycia, odpis z księgi wieczystej, zaświadczenie o miejscowym planie zagospodarowania.

Wszelkie dokumenty powinny być dostarczone w oryginale i przed sporządzeniem aktu notarialnego, by notariusz mógł dokonać szczegółowej analizy, dzięki której można będzie sprawnie i bezpiecznie sporządzić czynność notarialną.